– Alla företagets transaktioner måste kontinuerligt dokumenteras.
– Alla bokföringsposter måste åtföljas av verifikationer.
– I Sverige måste bokföringsinformation arkiveras på ett organiserat, säkert och öppet sätt under sju år.
– För varje räkenskapsår måste årsredovisning upprättas.

Kontakta oss om du behöver hjälp med löpande bokföring