Lönehantering handlar om löneutbetalningar, avdrag, ersättningar och det innebär också utbildning i semesterlagar och andra frågor som påverkar de anställda.