Avgifter för redovisningsbyråer: vad kan en redovisningskonsult att kosta 2022?

Att välja om du ska anlita en redovisningskonsult för ditt företag är främst ett ekonomiskt beslut. Men hur mycket kostar det att anlita en bokföringsbyrå?

Eftersom varje företag är unikt begränsade vi enkäten och koncentrerade oss på mindre företag med en årlig omsättning på upp till 5 miljoner kronor. Vi undersökte löpande räkenskaper, momsredovisning, bokslut/årsbokslut och företagsdeklarationer. Priserna i den här artikeln inkluderar inte moms.

Vi har sammanställt en lista över de fem mest kritiska insikterna för personer som behöver dem snabbt:

Det är mycket svårt att få fram en marknadsprissättning för redovisningstjänster för alla företag och villkor. Redovisning är inte en standardiserad produkt eftersom företag verkar i olika ekonomiska miljöer.
Skillnader i prissättning av enskilda tjänster ger en begränsad bild. Detta beror på att redovisningsföretag balanserar sina offerter på olika sätt. Vissa organisationer erbjuder till exempel momsredovisning men tar ut en högre avgift för löpande bokföring. För egenföretagare innebär detta att den bästa metoden för att utvärdera priser är att beakta hela erbjudandet.
När du jämför offerter i branschen påverkar ditt företags storlek och typ av företag priset, men detta är inte den mest avgörande faktorn. Prisskillnader för små företag beror främst på byråprissättning och uppdragets karaktär. Vissa tar bara ut mer avgifter samtidigt som de erbjuder större engagemang och tilläggstjänster.
Bokföringsföretag som koncentrerar sig på digitala lösningar är ofta billigare än mer konventionella organisationer. De är också mer benägna att tillhandahålla konsekventa priser för sina tjänster.
Prisjämförelser kräver en övergripande strategi. Värdet av bokföringsföretagets kunskap, engagemang och konsultförmåga påverkar prissättningen och vad du får ut av tjänsten.
Så låt oss ta en titt på de olika tjänsterna. Har du några frågor eller kommentarer på vägen? Lämna gärna en kommentar längst ner på denna sida.

Aktuella priser för redovisning
Priser för bokslut och årsredovisning
Priser för redovisning med moms
Priser för företagsdeklarationer
Redovisningstjänsterna har fastställda priser.
Bokföringspriser för närvarande

Enligt verifierade, små företag:

20-50 kr spridning
37 kr i genomsnitt
Kostnaden för kontinuerlig redovisning bestäms ofta av hur många verifieringar ditt företag har över tid. Fler verifieringar innebär mer arbete för bokföraren och en högre totalkostnad. Därför har vi i anbuden delat upp priset för löpande redovisning med antalet underlag som erbjudandet bygger på.

Vi upptäckte en prisspridning för varje verifikation, där majoriteten ligger mellan 20 och 50 kronor. Detta är en betydande skillnad som kan märkas i ekonomin för personer som gör många kommersiella transaktioner.

Den andra frågan är om ytterligare verifieringar leder till kvantitetsrabatter. Ett sådant mönster blev tydligt när vi rensade uppgifterna från utomstående. Även om föreningen fanns i allmänhet såg vi flera fall där organisationer med ett stort antal verifieringar fick offerter med ett högt pris per verifiering.

Som ett resultat av detta verkar det som om prisvariationerna främst berodde på organens olika prissättningsfilosofier. Uppdragets art hade också en inverkan, och revisionsbyråer kunde förvänta sig att ta extra betalt om ett företags ekonomiska situation behövde ”rensas upp”. Vi bör också betona skillnaden mellan verifiering och revision. Ett kvitto som erhålls genom att sälja glass på stranden tar längre tid att bearbeta än en bokföringspost kopplad till valutahandel….

Dessutom kom noteringsbalans in i bilden. Under många omständigheter motsvarade en billig löpande räkning en dyrare årsredovisning.

Finansiell redovisning och årsrapport om priser
Årsbokslut och årsrapporter för småföretag:

2500-10500 SEK spridning
6279 kr i genomsnitt
Bokslut och årsredovisning ingår ofta i våra offerter. Priserna varierade från 2500 kr till 10500 kr, vilket indikerar en ganska stor spännvidd.

Vi antog först att skillnaden kan bero på företagets storlek, men vi misstog oss. Omsättningen var densamma för företaget med det lägsta anbudet och företaget med det högsta budet.

Mönstret kunde också ses på en bredare nivå, med ett negativt samband mellan priset på årsredovisningar och företagets omsättning. Trendlinjen ska naturligtvis tas med en STOR saltkärna, eftersom den bygger på ett fördelat resultat inom kategorin.

Slutsatsen är att när man jämför bud med mindre organisationer är omsättningen inte en klart avgörande faktor. Vad vi vet är att kostnaden för årsredovisningar stiger i takt med att ett företag utvecklas och expanderar.

Även typen av företag hade en effekt. Anbud för aktiebolag var ofta högre än för enmansföretag. Det finns dock en tendens; i många situationer är årsredovisningar och finansiella rapporter lika eller dyrare för enskilda näringsidkare.

Prissättning av bokföring för moms
Momsredovisning på individuell basis för småföretag:

150-500 kr spridning
305 kr i genomsnitt
Som du vet beror bestämmelserna om hur ofta du ska redovisa moms på hur stort ditt företag är:

Företag med mindre än en miljon i årlig omsättning får redovisa moms en gång per år, kvartalsvis eller månadsvis.
Företag med en till fyrtio miljoner dollar i intäkter kan redovisa kvartalsvis eller månadsvis.
Företag som har en månatlig omsättning på mer än 40 miljoner måste redovisa moms.
Eftersom vi hade offerter baserade på både år och kvartal blev priset för momsredovisning lite komplicerat på grund av de olika kriterierna. Därför bestämde vi oss för att undersöka priset per momsredovisningshändelse.

Kostnaden för momsredovisning var inte oöverkomligt dyr, utan varierade bara med några hundra pund. Dessutom valde många byråer att ”bjuda” på momsredovisning, särskilt för mindre företag, även om avgiften i sådana fall ofta ingick i årsredovisningen eller de löpande räkenskaperna.

Priser för företagsdeklarationer
Enligt deklarationen för småföretag:

1000-3500 kr spridning
1683 kr i genomsnitt
Eftersom företagsdeklarationer endast lämnas in en gång per år fastställs avgiften som en engångsutgift. Priserna i offerterna låg vanligtvis mellan 1000 och 3000 kr.

Vad är timpriset för redovisningstjänster?

Timpris för redovisningskonsulter
Bokföringstjänster kostar vanligtvis mellan 650 och 1000 kronor per timme. Kostnaden för en redovisningskonsult påverkas dock av en mängd olika variabler.

Att enbart titta på timpriset är naturligtvis inte tillräckligt för att förstå erbjudandet och dess fulla värde. Detta beror på att den totala kostnaden kommer att bestämmas av antalet utförda timmar. Dessutom finns det flera parametrar som måste anges. Om redovisningskonsulten till exempel har tidigare sakkunskap inom det område som du är verksam inom kan detta vara en betydande fördel. Särskilt om det finns branschspecifika begränsningar. Detta kan leda till att uppgiften förenklas och att mindre tid går åt till att räkna ut de nuvarande bestämmelserna.

Vilka faktorer påverkar en revisors timpris?
Timlönen för en revisor varierar per företag. Timlönen kan till exempel vara kopplad till typ av organisation, dess omsättning och storlek. I allmänhet är totalkostnaden för redovisningstjänster billigare för små företag än för större aktiebolag. Detta kan till exempel gälla för enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag.

Som ett resultat av detta kan uppgiftens svårighetsgrad och komplexitet ha en inverkan på prisbilden. I de flesta fall betalar du en timavgift beroende på revisorns expertis och förmåga. Ett annat övervägande är om uppgiften är fortlöpande eller på årsbasis.

Därför är det vanligt att bokföringsföretag tar ut varierande timpriser beroende på vilken bokföringsfunktion du vill ha. För att få en god uppfattning om prissättningen måste du få en eller flera uppskattningar som kan förklara erbjudandet.

Begär offerter från tre redovisningsföretag.

Redovisningstjänster har fastställda priser.
Gällande bokföring fasta priser för småföretag: 500-600 SEK

I och med digitaliseringen av bokföringsverksamheten har flera företag börjat erbjuda mer automatiserade tjänster till en fast månadskostnad. Detta är fortfarande ovanligt, och de priser vi upptäckte för löpande bokföring för ett litet aktiebolag eller en ensamföretagare låg på mellan 500 och 600 kronor per månad.

För att sammanfatta
Som du ser är det svårt att definiera standardpriser för redovisning. De bestäms av uppdraget, bokföringsföretagets prisstrategi och de tjänster som företaget tillhandahåller utöver bokföring. Som egenföretagare

Flexmission å andra sidan tar ut fasta priser. Priserna varierar beroende på tjänst, företagsstorlek och användning. Som företag bör du dock alltid vara säker på priserna är alltid överkomliga och skräddarsydda efter din tillväxt.

Gå till vårat kontaktformulär och begär ett kostnadsfritt förslag så ser vi till att tillgodose dina behov så gott vi kan!

Här är vi verksamma:

Stockholm Län

Göteborg

Uppsala

Örebro

Jobbar du utanför dessa städer? Kontakta oss i alla fall, så kommer vi att göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Kontakta oss

Begär en offert