flexmission logo
flexmission logo
Redovisningskonsult Stockholm2023-02-09T12:44:59+00:00

Redovisningskonsult i Stockholm

En pålitlig redovisningskonsult i Stockholm

1. Introduktion redovisningskonsult Stockholm

Vi erbjuder en mängd olika ekonomi- och redovisningstjänster. Vi kan bland annat hjälpa dig med bokföring, bokslut, årsredovisningar, skattedeklarationer, lönehantering, finansiella frågor, fakturahantering och fusioner och förvärv. Vi betjänar i allmänhet aktiebolag, men vi kan även hjälpa både handelsbolag och enskilda firmor.

Vi har en helhetsstrategi för bokföringsarbetet, vilket innebär att vi kontinuerligt håller oss ajour med såväl bokslutsfrågor som skatte- och momsfrågor. Vi kan erbjuda dig digital rapportering av aktuell redovisning via e-post eller verktyg som Fortnox och BL Administration.

Kontakta oss via formuläret så bokar vi en kostnadsfri inledande konsultation för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa dig med din bokföring.

2. Flexmission erbjuder:

 • Löpande bokföring
 • Löpande fakturahantering

 • Löpande lönehantering

 • Årsredovisning och bokslut

 • Löpande momsredovisning

 • Rapportering

Hur det går till

Mötesbokning

Vi bokar in ett möte för att diskutera era behov och nuvarande omständigheter.

Offert

Specifika offerter med utförliga arbetsbeskrivningar. Offerten innehåller alla villkor.

Arbete utförs

Din personliga redovisningskonsult övervakar slutförandet av uppgifterna och rapporterar till skattemyndigheterna.

Löpande bokföring

Vi ser till att din bokföring regelbundet granskas och underlättas så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

3. Detta är vad vi kan göra för dig som redovisningskonsult i Stockholm

Rådgivning och planering för etablering av ett nytt företag, från de första stegen till registrering hos Bolagsverket och Skatteverket.
Från bokföring, kund- och leverantörs reskontra, momsdeklaration, löner, arbetsgivardeklarationer och bokslut till årsredovisningar som lämnas in till Bolagsverket, vi sköter allt.

Inkomstdeklarationer för privatpersoner och aktiebolag.
Vi arbetar helt digitalt, alla papper skannas in och kopplas till bokföringsprogram. För enkel digital bokföring skickas ofta alla leverantörsfakturor direkt till bokföringsprogrammet.
Löneberäkningar/lönesedlar kan upprättas för en anställd och uppåt.

Vi hjälper gärna till med betalningen av leverantörsfakturor med hjälp av betalningsfiler som kunden i slutändan intygar på banken.

4. Kompetent redovisningshjälp i Stockholm

Det är viktigt att välja en pålitlig och auktoriserad partner inom redovisning och ekonomisk hjälp för att sköta företagets administration så effektivt som möjligt och öka möjligheterna för ditt företag att bli framgångsrikt. Majoriteten av Stockholms små och medelstora företag verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad och utmanas ständigt att förbättra lönsamheten samtidigt som de undviker obehagliga skattechocker.

Du kan ägna mer tid åt ditt primära företag om du har tillgång till en professionell redovisningskonsult i Stockholm. Att använda företags bokföringstjänster kan hjälpa ditt företag att bli mer lukrativt genom att minska personalutgifterna och identifiera kostnadsminskningar baserat på professionell rådgivning.

5. En noggrann redovisningskonsult i Stockholm

När din redovisning hanteras på ett optimalt sätt blir det som ett kontrollinstrument som kan användas för att fatta beslut, planera framåt och utvärdera bakåt i tiden. Här är vi på Flexmission experter på att se till att du får den information från redovisningen som du verkligen behöver, när du behöver den. Att fatta välgrundade beslut är ovärderligt för företag som vill uppnå sina verksamhetsmål.

Redovisningen är det som i slutändan används för bolagets beskattning. Det är med andra ord mycket viktigt att den blir helt korrekt så att bokslut och årsredovisningar kan lämnas in till Skatteverket utan påföljder. Eftersom det är olika krav för olika företagstyper krävs det att en kunnig inom redovisning hanterar hela processen.

6. Så här arbetar vi med redovisning i Stockholm

Vi sköter din löpande bokföring och dina skattedeklarationer i tid och på ett korrekt sätt. Med en lämplig struktur blir bokföringen en kunskapsbank och en solid grund för att fatta företagsbeslut.

Ditt företags transaktioner är sannolikt kund- och leverantörsfakturor. Vi kan hjälpa dig med detta genom att skapa löpande kund- och leverantörskonton, och om du vill kan vi även sköta betalningar och kundfakturering.

Redovisningstjänsterna omfattar bland annat följande:

 • Redovisning för den nuvarande verksamheten.
 • Fakturering
 • Kundreskontra, inklusive betalningar.
 • Leverantörers konton, inklusive betalningar.
 • Avstämning av företagskort.
 • Utgifter och utlägg
 • Avstämning och rapportering med jämna mellanrum
 • Redovisning av finansiell ställning
 • Årsredovisningar
 • Resultaträkningar
 • Deklarationer
  Förklaringar om kontroll
 • Kontrolluppgifter

Låt oss hjälpa dig! Begär en kostnadsfri offert

Genom att fortsätta godkänner jag Flexmission dataskyddspolicy.

Tips för din redovisning

Vanliga frågor vi får om redovisning i Stockholm

Hur gör jag bokföringen för mitt aktiebolag?2022-06-23T22:09:42+00:00

Om du har många affärshändelser i din verksamhet är det enklare att använda ett bokföringsprogram. Det är inte tillåtet att bokföra i vanliga kalkylprogram som exempelvis Excel utan du måste använda ett särskilt bokföringsprogram som är anpassat bokföringslagen. Det finns relativt många bokföringsprogram på marknaden.

Ofta är det enklare att slippa den börda som redovisningsprogrammen innebär och anlita en extern redovisningspartner. Begär en kostnadsfri uppskattning eller kontakta oss via formuläret så ser vi till att dina krav uppfylls.

Kontakta oss

Hur når ni oss i Stockholm?2022-06-22T13:57:19+00:00

Det bästa sättet att kontakta oss är via e-post på info@flexmission.se eller per telefon på 08-29 97 77. Du kan också komma till vårt kontor i Täby, där vi bedömer din situation och ger dig rekommendationer.

Hur redovisar man aktieägartillskott i årsredovisningen?2022-06-23T18:14:41+00:00

Aktieägartillskott redovisas på det egna BAS-kontot 2093. I balansräkningen i årsredovisningen redovisas det dock vanligen som en del av posten balanserat resultat.

Hur ska kapitalförsäkringar redovisas i årsredovisningen?2022-06-23T18:12:55+00:00

Det bokförda värdet av kapitalförsäkringen bör redovisas som säkerhet i årsredovisningen. Det bokförda värdet av kapitalförsäkringen bör redovisas som säkerhet i årsredovisningen. Kapitalförsäkringen får inte ha ett bokfört värde som är större än balansdagens utgående kapital.

Vad gör en redovisningsbyrå?
2022-06-22T19:37:22+00:00

Vår redovisningsbyrå i Stockholm kan hjälpa dig med daglig bokföring, bokslut, löner och skattedeklarationer. Bokföringslagen kräver att alla företagstransaktioner dokumenteras, att de finansiella räkenskaperna är korrekta och att mervärdesskatt redovisas.

Genvägar

Om oss

Deklaration

Bokslut

Löneadministration