Om du vill ändra hur ofta du redovisar moms är det enklaste alternativet att göra en ändringsanmälan här på verksamt.se. Om du ändrar din redovisningsmetod så att du redovisar moms oftare kan du först efter 24 månader gå tillbaka till att redovisa mindre ofta.