Ett företag med enbart fysiska personer (personer) som delägare som inte betraktas som större enligt ovan måste lämna in årsredovisningar i enlighet med K-regelverk årsbokslut från Bokföringsnämnden. Årsbokslutet ska innehålla: en balansräkning som visar partnerskapets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut.