Du betalar och fakturerar normalt för det innevarande räkenskapsåret, håller reda på alla företagets transaktioner, upprättar en balansräkning och stämmer av alla konton mot kontoutdrag, kassa- och skattekonton samtidigt som du upprättar ett bokslut. Om du är momsregistrerad ska du göra en momsavstämning. Titta på avskrivningarna.

Flexmission har erfarna redovisningsexperter som kan hjälpa dig med hela processen och garanterar att allt redovisas löpande.

Kontakta oss