Import och skanning av fakturor, utvärdering, matchning och redovisning samt certifiering, uppföljning och slutkontroll är alla delar av den elektroniska fakturahanteringen. Syftet med elektronisk fakturering är att automatisera hela processen och minska eller eliminera manuell hantering.