Om du har många affärshändelser i din verksamhet är det enklare att använda ett bokföringsprogram. Det är inte tillåtet att bokföra i vanliga kalkylprogram som exempelvis Excel utan du måste använda ett särskilt bokföringsprogram som är anpassat bokföringslagen. Det finns relativt många bokföringsprogram på marknaden.

Ofta är det enklare att slippa den börda som redovisningsprogrammen innebär och anlita en extern redovisningspartner. Begär en kostnadsfri uppskattning eller kontakta oss via formuläret så ser vi till att dina krav uppfylls.

Kontakta oss