Ovanstående gäller även för kommanditbolag.

Ett handelsbolag måste måste följa bokföringslagen, lagen om årsredovisning (som gäller handelsbolag med en juridisk person som delägare) och BFN:s normer. Detta innebär att alla affärstransaktioner ska registreras löpande,  verifikationer för alla bokföringsposter ska tillhandahållas, bokföringsinformation ska arkiveras i Sverige på ett ordnat, säkert och öppet sätt i 7 år, och årsbokslut eller bokslut ska upprättas för varje räkenskapsår.

Annars kan Flexmission hjälpa dig med löpande bokföring.

Kontakta oss