Vår redovisningsbyrå i Stockholm kan hjälpa dig med daglig bokföring, bokslut, löner och skattedeklarationer. Bokföringslagen kräver att alla företagstransaktioner dokumenteras, att de finansiella räkenskaperna är korrekta och att mervärdesskatt redovisas.