En sie-fil är i huvudsak ett standardiserat och kostnadseffektivt utdrag från räkenskaperna. Den finns på alla redovisningsprogram i Sverige och du kan välja mellan en mängd olika nivåer. Den vi önskar kallas vanligtvis Sie 4. Sedan har vi en fil med alla händelser som inträffat under året på transaktionsnivå. Vi kan sedan tolka det i vår analytiska programvara, vilket sänker kostnaden för revisionen.