Det bokförda värdet av kapitalförsäkringen bör redovisas som säkerhet i årsredovisningen. Det bokförda värdet av kapitalförsäkringen bör redovisas som säkerhet i årsredovisningen. Kapitalförsäkringen får inte ha ett bokfört värde som är större än balansdagens utgående kapital.